Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Κεφάλαιο Δεκεμβρίου 2009

Αρχικό Κεφάλαιο 6.000€


Tim : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 1.693,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 40/69 συνολικά - Ταμεία 6/26 προτάσεις.

Nik : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.870,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 34/58 συνολικά - Ταμεία 7/22 προτάσεις.

GJ Bobos : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.352,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 24/47 συνολικά - Ταμεία 3/16 προτάσεις.


Τρέχον Συνολικό : 7.015,00€

updated 31.12.2009 21.01