Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Τα στατιστικά του "Pianostoixima"

Tim - Dream Tim Bet :
Αρχικό Κεφάλαιο 05.11.2009 : 2.000,00 €
Τρέχον Κεφάλαιο 31.10.2010 : 8.385,70 €
Κέρδος : 6.385,70€
Σημεία : 480/921 (52,1 %)
Ταμεία : 110/415 (26,5 %)


Nik - bet time stories :
Αρχικό Κεφάλαιο 05.11.2009 : 2.000,00 €
Τρέχον Κεφάλαιο 31.10.2010 : 4.354,50 €
Κέρδος : 2.354,50€
Σημεία : 575/1049 (54,8 %)
Ταμεία : 93/394 (23,6 %)


GJ Bobos - WON-A BET :
Αρχικό Κεφάλαιο 05.11.2009 : 2.000,00€
Τρέχον Κεφάλαιο 31.10.2010 : 1.143,00€
Κέρδος : -857,00€
Σημεία : 255/526 (48,5 %)
Ταμεία : 59/234 (25,2 %)


(Updated 31.10.2010)