Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Κεφάλαιο Νοεμβρίου 2010

Αρχικό Κεφάλαιο 6.000€


Tim : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 476,25€ - Προτεινόμενα Σημεία 65/116 συνολικά - Ταμεία 4/34 προτάσεις.

Nik : Αρχικό 2.000€ -Τρέχον 2.956,80€ - Προτεινόμενα Σημεία 96/168 συνολικά - Ταμεία 10/53 προτάσεις.

GJ Bobos : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 3.580,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 22/39 συνολικά - Ταμεία 9/25 προτάσεις.


Τρέχον Συνολικό : 7.013,05€


G Point :
Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.000,00€ -
Προτεινόμενα Σημεία 0/0 συνολικά


updated 01.12.2010 00.00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου