Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Κεφάλαιο Νοεμβρίου 2009

Αρχικό Κεφάλαιο 6.000€


Tim : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.886,00 € - Προτεινόμενα Σημεία 24/40 συνολικά - Ταμεία 7/20 προτάσεις.

Nik : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 82,47 € - Προτεινόμενα Σημεία 20/38 συνολικά - Ταμεία 5/17 προτάσεις.

GJ Bobos : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 220,00 € - Προτεινόμενα Σημεία 16/40 συνολικά - Ταμεία 1/16 προτάσεις.

Tρέχον Συνολικό : 3.188,47

updated 30.11.2009 23.59