Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

Κεφάλαιο Ιανουαρίου 2010

Αρχικό Κεφάλαιο 6.000€


Tim : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 5.242,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 43/70 συνολικά - Ταμεία 8/28 προτάσεις.

Nik : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 4.797,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 33/48 συνολικά - Ταμεία 5/15 προτάσεις.

GJ Bobos : Αρχικό 2.000€ -Τρέχον 2.744,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 33/55 συνολικά - Ταμεία 5/21 προτάσεις.


Τρέχον Συνολικό : 12.783,00€

updated 01.02.2010 01.45