Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Κεφάλαιο Φεβρουαρίου 2010

Αρχικό Κεφάλαιο 6.000€


Tim : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 435,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 52/110 συνολικά - Ταμεία 6/39 προτάσεις.

Nik : Αρχικό 2.000€ -Τρέχον 5.579,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 63/107 συνολικά - Ταμεία 8/33 προτάσεις.

GJ Bobos : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 0,0€ - Προτεινόμενα Σημεία 31/78 συνολικά - Ταμεία 5/31 προτάσεις.


Τρέχον Συνολικό : 6.014,00€

updated 01.03.2010 10.05