Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Κεφάλαιο Μαρτίου 2010

Αρχικό Κεφάλαιο 6.000€


Tim : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 6.040,50€- Προτεινόμενα Σημεία 66/125 συνολικά - Ταμεία 14/51 προτάσεις.

Nik : Αρχικό 2.000€ -Τρέχον 2.850,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 125/232 συνολικά - Ταμεία 9/64 προτάσεις.

GJ Bobos : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 0,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 65/135 συνολικά - Ταμεία 5/42 προτάσεις.


Τρέχον Συνολικό : 8.890,50€


G Point :
Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 1.886,00€ -
Προτεινόμενα Σημεία 1/3 συνολικά


updated 01.04.2010 10.30

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου