Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Κεφάλαιο Μαΐου 2010

Αρχικό Κεφάλαιο 6.000€


Tim : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.457,00€- Προτεινόμενα Σημεία 35/60 συνολικά - Ταμεία 10/30 προτάσεις.

Nik : Αρχικό 2.000€ -Τρέχον 354,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 40/80 συνολικά - Ταμεία 6/31 προτάσεις.

GJ Bobos : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.840,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 9/23 συνολικά - Ταμεία 3/10 προτάσεις.


Τρέχον Συνολικό : 5.651,00€


G Point :
Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.000,00€ -
Προτεινόμενα Σημεία 0/0 συνολικά


updated 01.06.2010 10.10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου