Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Κεφάλαιο Ιουλίου 2010

Αρχικό Κεφάλαιο 6.000€


Tim : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.988,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 24/45 συνολικά - Ταμεία 11/31 προτάσεις.

Nik : Αρχικό 2.000€ -Τρέχον 2.582,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 30/48 συνολικά - Ταμεία 10/27 προτάσεις.

GJ Bobos : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 3.552,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 6/13 συνολικά - Ταμεία 6/12 προτάσεις.


Τρέχον Συνολικό : 9.422,00


G Point :
Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.000,00€ -
Προτεινόμενα Σημεία 0/0 συνολικά


updated 30.07.2010 10.15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου