Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2010

Κεφάλαιο Αυγούστου 2010

Αρχικό Κεφάλαιο 6.000€


Tim : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.165,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 22/38 συνολικά - Ταμεία 5/18 προτάσεις.

Nik : Αρχικό 2.000€ -Τρέχον 441,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 25/61 συνολικά - Ταμεία 3/23 προτάσεις.

GJ Bobos : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.480,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 6/9 συνολικά - Ταμεία 1/3 προτάσεις.


Τρέχον Συνολικό : 5.086,00€


G Point :
Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.000,00€ -
Προτεινόμενα Σημεία 0/0 συνολικά


updated 31.08.2010 09.21

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου