Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Κεφάλαιο Σεπτεμβρίου 2010

Αρχικό Κεφάλαιο 6.000€


Tim : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 454,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 29/58 συνολικά - Ταμεία 3/23 προτάσεις.

Nik : Αρχικό 2.000€ -Τρέχον -108,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 42/75 συνολικά - Ταμεία 3/25 προτάσεις.

GJ Bobos : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 1.921,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 5/9 συνολικά - Ταμεία 5/12 προτάσεις.


Τρέχον Συνολικό : 2.267,00€


G Point :
Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.000,00€ -
Προτεινόμενα Σημεία 0/0 συνολικά


updated 01.10.2010 00.00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου