Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Κεφάλαιο Οκτωβρίου 2010

Αρχικό Κεφάλαιο 6.000€


Tim : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 211,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 68/143 συνολικά - Ταμεία 10/61 προτάσεις.

Nik : Αρχικό 2.000€ -Τρέχον 6.401,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 69/114 συνολικά - Ταμεία 13/43 προτάσεις.

GJ Bobos : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.755,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 19/31 συνολικά - Ταμεία 9/19 προτάσεις.


Τρέχον Συνολικό : 9.367,00€


G Point :
Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.000,00€ -
Προτεινόμενα Σημεία 0/0 συνολικά


updated 31.10.2010 23.59

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου