Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Κεφάλαιο Δεκεμβρίου 2010

Αρχικό Κεφάλαιο 6.000€


Tim : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 1.725,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 16/35 συνολικά - Ταμεία 2/13 προτάσεις.

Nik : Αρχικό 2.000€ -Τρέχον 1.342,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 34/63 συνολικά - Ταμεία 4/18 προτάσεις.

GJ Bobos : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 3.950,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 3/4 συνολικά - Ταμεία 1/2 προτάσεις.


Τρέχον Συνολικό : 7.017,00€


G Point :
Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.000,00€ -
Προτεινόμενα Σημεία 0/0 συνολικά


updated 30.12.2010 12.00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου