Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Κεφάλαιο Ιανουαρίου 2011

Αρχικό Κεφάλαιο 6.000€


Tim : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον -1866,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 60/133 συνολικά - Ταμεία 1/39 προτάσεις.

Nik : Αρχικό 2.000€ -Τρέχον 2.488,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 72/121 συνολικά - Ταμεία 7/36 προτάσεις.

GJ Bobos : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 1.300,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 1/9 συνολικά - Ταμεία 0/4 προτάσεις.


Τρέχον Συνολικό : 1.922,00€


G Point :
Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.000,00€ -
Προτεινόμενα Σημεία 0/0 συνολικά


updated 31.01.2011 00.00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου