Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Κεφάλαιο Μάρτιος 2011

Αρχικό Κεφάλαιο 6.000€


Tim : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον -1476,10€ - Προτεινόμενα Σημεία 56/133 συνολικά - Ταμεία 3/41 προτάσεις.

Nik : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 1.474,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 22/36 συνολικά - Ταμεία 1/10 προτάσεις.

GJ Bobos : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.000,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 0/0 συνολικά - Ταμεία 0/0 προτάσεις.


Τρέχον Συνολικό : 1.997,90€


G Point :
Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.000,00€ -
Προτεινόμενα Σημεία 0/0 συνολικά


updated 31.03.2011 23.59

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου