Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Κεφάλαιο Απρίλιος 2011

Αρχικό Κεφάλαιο 6.000€


Tim : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 4.000,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 80/142 συνολικά - Ταμεία 11/54 προτάσεις.

Nik : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 5.790,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 40/57 συνολικά - Ταμεία 6/17 προτάσεις.

GJ Bobos : Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 1.600,00€ - Προτεινόμενα Σημεία 2/8 συνολικά - Ταμεία 0/4 προτάσεις.


Τρέχον Συνολικό : 11.390,00€


G Point :
Αρχικό 2.000€ - Τρέχον 2.000,00€ -
Προτεινόμενα Σημεία 0/0 συνολικά


updated 30.04.2011 22.31

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου